سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه آزاد آشتیان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
همکاری 
مؤسسه دائره المعارف فقه 
محقق 
1375/01/01 
1381/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه دارالحدیث قم 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی